Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY
od 16.6. do 23.6.2024 - 25. týden

neděle 16.6. 11. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Františku Pavlíčkovou, manžela, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Miladu Hasmanovou, živou a zemřelou rodinu
pondělí 17.6. pondělí 11. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 18.6. úterý 11. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 19.6. sv. Romualda, opata
Hluboké Mašůvky 18:00 Za paní Františku Vyžrálkovou, rozenou Freyovou, jejího manžela Karla, jejich děti Karla a Marii, Josefa Babůka a za jejich zemřelé příbuzné
čtvrtek 20.6. čtvrtek 11. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 21.6. památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Hluboké Mašůvky 18:00 Za švagra Pavla, živou a zemřelou rodinu s prosbou o Boží požehnání
sobota 22.6. sv. Paulína Nolánského, biskupa, nebo sobotní památka Panny Marie
Hluboké Mašůvky 14:00 Pohřební mše svatá za + Jiřího Tymeše
neděle 23.6. 12. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Boženu Kuchaříkovou, rodiče a sourozence

V neděli 23.6. v 15 h primiční mše sv. novokněze Lukáše Janouška v Mor. Budějovicích.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY