Kalendář akcí a událostí farnosti

červenec 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pondělí 13. týdne v mezidobí
 • 08:00
  • 08:00 - 08:30
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Na vlastní úmysl

2úterý 13. týdne v mezidobí
3sv. Tomáše, apoštola
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Za Hedviku Janů a živou rodinu

4sv. Prokopa, opata
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel farní sv. Prokopa
  • Označení: Únanov (Únanov)

  Za Emilii a Františka Stanislavovy a dvoje rodiče

5sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Za farníky

6Hlavní pouť
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 15:40
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Německá mše svatá

 • 18:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:45 - 20:15
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Poutní mše svatá

714. neděle v mezidobí
 • 06:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:00 - 06:40
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Za farníky a poutníky

 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:10
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Za všechny živé a zemřelé kněze, kteří zde sloužili a slouží farníkům a poutníkům

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:40
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Za všechny živé i zemřelé dobrodince a pomocníky farnosti a poutního místa

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:15
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Na poděkování za vyslyšení proseb farníků a poutníků

 • 12:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 12:00 - 12:50
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Koncert pro poutníky

 • 13:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 13:00 - 13:50
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Křížová cesta na kalvárii

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 14:30
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Svátostné požehnání

8pondělí 14. týdne v mezidobí
9sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků
10středa 14. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Za živé a zemřelé členky živého růžence

11sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
12pátek 14. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Za Annu Maradouvou, zemřelého manžela a sourozence

13sv. Jindřicha, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 12:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 12:00 - 12:30
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Zlatá svatba manželé Jalůvkovi

1415. neděle v mezidobí
 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:15
  • Kostel farní Navštívení Panny Marie
  • Označení: Hluboké Mašůvky (Hluboké Mašůvky)

  Za Václava a Jiřinu Kamarádovi, dvoje rodiče a duše v očistci

15sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16Panny Marie Karmelské
17bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
18čtvrtek 15. týdne v mezidobí
19pátek 15. týdne v mezidobí
20sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
2116. neděle v mezidobí
22sv. Marie Magdalény
23sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
24sv. Šarbela Machlúfa, kněze
25sv. Jakuba, apoštola
26sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
27sv. Gorazda a druhů
2817. neděle v mezidobí
29sv. Marty
30sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
31sv. Ignáce z Loyoly, kněze