PULS

Opravy

V letošním roce (2010) byla dokončena oprava fasády poutního kostela, zadní části, kterou tvoří původní kostelík. Celý kostle má nyní žluto -bílou barvu, velké prochy jsou žluté a šambrány oken jsou bílé. Celý kostel získal eleganci, noblesu a svoji krásu. Celkové náklady činily 1,3 miliónu korun, z toho dotace z ministerstva kultury činily 850.000Kč; farníci a poutníci přispěli částkou 245 000,- Kč; dosud zbývá uhradit 205. 000,- Kč.