PULS

Aktuálně

  • Zprávy na prosinec a leden 2017

Zpovídání před Vánocemi

V Hl. Mašůvkách – v 15. 12. od 16.00 – 17.00 hod. a 20. 12. od 16.00 – 17.00 hod. V Únanově – 11. 12. od 16.00-17.00 hod., a 14. 12. od 16.00-17.00 hod., v neděli 17. 12. od 16.00-18.00 hod, přijedou cizí zpovědníci.

Mimořádná příležitost ke sv. zpovědi ve Znojmě – u sv. Kříže: od pondělí 18. 12. – do čtvrtka 21. 12. od 16 do 19 h, v pátek 22. 12. od 15 do 18 h

 

VÁNOČNÍ SVÁTKY  LP 2017

Přivítání Betlémského světla ve Znojmě – 23. 12. 2017

Společné přivítání Betlémského světla ve Znojmě se bude konat 23.12. v 18.00 hodin u kostela sv. Kříže, pak bude průvod na nám. TGM a malý živý betlém u kostela sv. Jana Křtitele. Vzít s sebou lampičky a zvonky.

 

Štědrý den – 24.12. 2017

Hl. Mašůvky – nedělní mše sv. v 9.30 hod., Betlémské světlo bude možné si odnést z kostela po mši svaté.

Ve 24.00 hod. půlnoční mše sv., po mši sv. bude tradiční průvod s Ježíškem do Lurdské jeskyně, kde na něj čekají jesličky.Muzikanti zahrají ve 23.30 před kostelem a potom u jeskyně.

V Únanově– nedělní mše sv. v 8.00 hod., Ve 21.00 hod. půlnoční mše sv.

 

Boží hod vánoční – 25. 12. 2017 – 8.00 hodin mše sv. v Únanově, ve 14.30 svátostné požehnání v kostele, 9.30 hodin mše svatá v Hl. Mašůvkách, 11.15 hodin mše sv. v Plavči.

 

Svátek sv. Štěpána – 26. 12. 2017 – v 8.00 hodin mše sv. v Únanově, 9.30 hod. mše sv. Hl. Mašůvkách. KOLEDOVÁNÍ  U BETLÉMA  V HL. MAŠŮVKÁCH ve 14.00 hodin, zveme koledníky mladé i dospělé. Začneme před kostelem a potom se půjdeme poklonit Jezulátku v Lurdské jeskyni – všichni jsou pozvání k občerstvení a zahřátí k pastýřskému ohni.

 

Svátek sv. Rodiny – 31. 12. 2017

Mše sv. Únanov 8.00 hodin, Hl. Mašůvky 9.30 hodin. Po každé mši sv. TE DEUM na ukončení roku.

 

Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. 1. 2018

Mše sv. Únanov 8.00 hodin, Hl. Mašůvky 9.30 hodin, Plaveč 11.15 hodin.

 

Tříkrálová sbírka v Hl. Mašůvkách – 6. 1. 2018

Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 6. ledna 2018. Sraz dětí a vedoucích skupinek je na faře odkud se vychází v 9.00 hodin.

 

330. měsíční pouť 1. soboty se koná 6. 1. 2018

V 15.00 hod. německá mše svatá; 16.30 novokněžské požehnání; v 17.00 hod. mši sv. celebruje P. Ladislav Bublán, novokněz ve Znojmě.

Publikováno: 13. prosinec 2017

  • PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.

Publikováno: 19. září 2017

  • Zprávy na září 2017

Společně na cestách Evropy 22 . - 24. září

Institut pro křesťanskou kulturu pořádá setkání u příležitosti svátku Panny Marie Bolestné a Mezinárodního dne míru.

Program: 22. září – v Hl. Mašůvkách mše sv. v 17.00 hod., pak průvod a pobožnost na Bolestné cestě v poutním areálu, zakončení u památníku osvobození. 23. září – Vranov nad Dyjí – zahájení v 9.15 přivítání účastníků a hostů, pak program do odpoledních hodin. 24. září – Jemnice - mše sv. zde v 9.45 v kostele sv. Stanislava

 

Slavnost sv. Václava – 28. září

V Únanově mše sv. v 8.00 hodin, v Hl. Mašůvkách v 18.00 hodin.

 

327. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 7. října 2017

V 15.00 hod. německá mše sv., v 18.00 hod. mše sv. v kostele, kterou bude celebrovat P. Jindřich Čoupek z Přímětic.

Při této pouti 1. soboty se připojíme k našim biskupům, kteří v tento den v Koclířově zasvětí náš národ Panně Marii Fatimské a jejímu Neposkvrněnému Srdci. Přijměte prosím při této příležitosti všichni mé srdečné pozvání.

 

Ke stažení:
Farní dopis č. 167 - srpen 2017
Farní dopis č. 168 - září 2017

Publikováno: 19. září 2017

  • Zprávy na prázdniny 2017

Slavnost Těla a Krve Páně – 18. června

V Únanově – mše sv. v 8.00 hodin. V Hl. Mašůvkách – mše sv. v 10.00 hodin. Po každé mši sv. bude průvod s NSO a kapelou k připraveným oltářům.

 

Poutní zájezdy do Medžugorie

Opět zveme na poutní zájezdy do Medžugorje. 1. zájezd se uskuteční v době modlitebního festivalu -  v termínu 30. 7. až 7. 8. 2017, 2. zájezd na svátek Povýšení sv. Kříže 10. 9. až 16. 9. 2017. Počítáme též se zastávkou u moře a překrásných vodopádů. K celkové duchovní pohodě přispívá společenství věřících lidí. Více informací najdete na www.medju.blog.cz případně můžete zavolat na tel. číslo 731604178, Přihlásit se můžete na emailové adrese  nemecjan3[zavináč]seznam[tečka]cz  Na každého se těšíme.

 

Hlavní pouť 1. - 2. července 2017

Sobota 1. července

15.00 mše sv. v německém jazyce v kostele

16.00 křížová cesta v kostele

16.30 procesí od rybníka v Hl. Mašůvkách

17.00 přivítání poutníků, mariánská pobožnost

17.30 modlitba sv. růžence

18.00 mše sv. u památníku padlých před kostelem

- celebruje Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský

Světelný průvod na Kalvárii (svíce vzít s sebou)

svátostné požehnání v Lurdské jeskyni

rozloučení s poutníky

 

Neděle 2. července

6.00 mše sv. v kostele – za farníky a poutníky, - P. Stanislav Váša, farář

7.30 mše sv. v kostele – za všechny živé a zemřelé kněze, kteří zde sloužili a slouží farníkům a poutníkům – Mons. Jindřich Bartoš, děkan

8.30 sv. růženec v Lurdské jeskyni

9.00 mše sv. v Lurdské jeskyni – za všechny živé i zemřelé dobrodince a pomocníky farnosti a poutního místa – P. Jaroslav Rašovský, Brno – sv. Jakub

10.30 mše sv. v Lurdské jeskyni – na poděkování za vyslyšení proseb farníků a poutníků – P. Pavel Lazárek, Bílovice nad Svitavou

12.00 hudební koncert v kostele – hraje hudební skupina MOSTY– Znojmo

13.00 křížová cesta na Kalvárii

14.00 svátostné požehnání v kostele, rozloučení s poutníky

Příležitost ke svaté zpovědi po oba dva dny.

 

Autobus v sobotu ze Znojma – Vídeňská u mostu 17.00 hod., Palackého, Lázně, Přímětická, Přímětice 17.15 hod. Zpět po skončení celé večerní pobožnosti.

 

Více v plakátku

 

Oslava 340 let od posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže – 12. 7., mše sv. v 18.00 hodin.

 

Věčné sliby řeholní sestry Kláry Jurákové – 22. 7., v 10.00 h v Břežanech.

 

Pouť u sv. Jakuba v Konicích – 23. 7., mše sv. bude v 15.00 hodin.

 

Oslava 150. výročí úmrtí zakladatelky Kongregace sester Nejsv. Spasitele – 29. 7., mše sv. v 18.00 v kostele sv. Kříže (poté film o jejím životě)

 

Slavnost Porciunkule v kostele sv. Jana Křtitele ve Znojmě–2. srpna

Mše sv. budou v 8.00 a 18.00 hodin, celý den výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, příležitost ke sv. zpovědi 7.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00 hodin.

 

325. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 5. 8. 2017

V 15.00 hod. německá mše sv. v kostele, v 18.00 hod. v Lurdské jeskyni celebruje P. Antonín Krasucki OP

 

326. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 2. 9. 2017

Celebruje P. Karel Simandl,  pouť je spojena s poděkováním za letošní úrodu

 

Zjevení Panny Marie ve Fatimě – zjevení anděla míru

Více ve farních dopisech č. 165 - červen 2017 a č. 166 - červenec 2017

 

Příloha: hlavnipout2017.pdf

Publikováno: 13. červen 2017

  • Zprávy na květen 2017

Duchovní obnova pro manžele Břežanech

Bude se konat v sobotu 13. Května od 9.30 hodin.

 

Přednáška o pronásledovaných křesťanech ve světě

Bude se konat 19. Května v 18.00 hodin v sále kláštera.

 

Slavnost Nanebevstoupení Páně¨

Únanově mše sv. v neděli 28. Května v 8.00 hodin, v Hl. Mašůvkách mše sv. v 9.30 hodin. Ve Znojmě mše sv. ve čtvrtek 25. Května – v 8.00 u sv. Jana Křtitele (u kapucínů) a v 18.00 hodin u sv. Kříže.

 

Udělování svátosti biřmování – 27. května

Tato slavnost se koná v sobotu 27. Května. Mši sv. v 10.00 hodin s udílením sv. biřmování celebruje o. biskup Vojtěch Cikrle.

 

Slavnost seslání Ducha svatého – 4. června

Vigilie slavnosti ve Znojmě – sobota 3. června v 18.00 hodin u sv. Kříže.

Mše sv. ze slavnosti 4. 6. – v Únanově v 8.00 hodin, v Hl. Mašůvkách v 9.30 hodin. Ve Znojmě podle obvyklého pořádku bohoslužeb.

 

323. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 3. června 2017

V 15.00 hod. německá mše svatá; v 18.00 hod. v Lurdské jeskyni mši sv. celebruje P. Zděněk Fučík, farář v Protivanově

 

Farní den znojemských farností – 4. června

Koná se v neděli 4. 6. od 14.30 hod. v prostorách kláštera a fary u sv. Kříže.

 

Noc kostelů ve Znojmě – 9. června

Uskuteční se v pátek 9. 6. Téma: Po stopách kostelních zvonů. Program nejen pro děti ve znojemských kostelích začíná od 18.00 do 22.00 hodin.

 

Ministrantský tábor – pro všechny kluky bude letos od 23.-29. července

Přihlašovat se je možné do konce června na telefon: 603 821 523, nebo email: mikulas.masek[zavináč]gmail[tečka]com

 

Poutní zájezdy do Medžugorie

Oznamujeme, že v letošním roce připravujeme  poutní zájezdy na oblíbené místo mnoha milostí a obrácení  - do Medžugorje. První zájezd se uskuteční v době modlitebního festivalu -  v termínu 30. 7. až 7. 8. 2017, druhý zájezd na svátek Povýšení svatého Kříže 10. 9. až 16. 9. 2017. Počítáme též se zastávkou u moře a překrásných vodopádů. K celkové duchovní pohodě přispívá společenství věřících lidí. Více informací najdete na www.medju.blog.cz případně můžete zavolat na tel. číslo 731604178, Přihlásit se můžete na emailové adrese  nemecjan3[zavináč]seznam[tečka]cz  Na každého se těšíme.

Publikováno: 11. květen 2017

  • Zprávy na duben 2017

Křížové cesty z Gránic na Hradiště ve Znojmě

Křížové cesty budou o Květné neděli – tj. 9. dubna v 15.00 hodin a na Velký pátek tj. 14. dubna ve 21.00 hodin.

 

Křížové cesty na Kalvárii v Hl. Mašůvkách

V neděli 2. 4. a 9. 4., obě začínají ve 14.00 hodin u kostela. Na Velký pátek 14. 4. – začátek v 15.00 hodin u kostela.

 

Květná neděle –  9. dubna

V Únanově mše sv. v 8.00 hod., v Hl. Mašůvkách v 9.30 hod., začátek u kaple sv. Anny. V Plavči mše sv. v 11.15 hod. Při každé mši sv. žehnání ratolestí.

 

Příležitost ke sv. zpovědi před Velikonocemi

V Hl. Mašůvkách – pátek 7. 4. od 17.00 – 18.00 hodin, středa 12 4. od 17.00 – 18.00 hodin.

v Únanově – pondělí 3. 4. a čtvrtek 6. 4. od 17.00 – 18.00, v neděli 9. dubna od 16.00 – 18.00 hodin, přijedou cizí zpovědníci.

Ve Znojmě v kostele sv. Kříže –  v pátek 7. 4. od 15,00 – 18.00 h., pondělí – středa 10. - 12. 4. od 16.00 – 19.00 hodin.

 

Velikonoční svátky

Zelený čtvrtek – 13. dubna

Hl. Mašůvky mše sv. v 16.30 hod. společně s hrkači, ve 20.00 hod. adorace v Getsemanech. Únanov mše sv. v 18.00 hod. společně s hrkači, po mši sv. krátká společná adorace v Getsemanech.

Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 16.00 hod., u sv. Kříže v 18.00 hod. Adorace do 22.00 hod.

 

Velký pátek – 14. dubna – den přísného postu.

Hl. Mašůvky – od 8.00 - 16.30 hod. adorace v Getsemanech. V 15.00 hod. křížová cesta na Kalvárii. Velkopáteční obřady v 16.30 hodin,

Únanov – adorace v Getsemanech od 8.00 – 17.30 hod., v 17.30 křížová cesta, velkopáteční obřady v 18.00 hodin.

Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 16.00 h, u sv. Kříže v 18.00 hod., ve 21.00 křížová cesta z Gránic na Hradiště

 

Bílá sobota – 15. dubna

Hl. Mašůvky - adorace v Getsemanech od 8.00-16.00 hod., Velikonoční vigilie v 18.00 hodin, V Únanově – adorace v Getsemanech od 8.00 – 19.30 hod., Velikonoční vigilie ve 20.00 hodin.

Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 18.00 h, u sv. Kříže v 20.00 hod.

 

Boží Hod Velikonoční – neděle 16. dubna

Únanov – mše sv. v 8.00 hod. Ve 14.30 hod. Te Deum. Hl. Mašůvky – mše sv. 9.30 a Te Deum. Plaveč – 11.15 hod. Při každé mši sv. bude žehnání pokrmů.

 

Pondělí Velikonoční – 17. dubna

Únanov – mše sv. v 8.00 hod., Hl. Mašůvky – mše sv. v 9.30 hod.

 

322. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 6. května 2017

V 15.00 hod. německá mše svatá; v 17.30 hod. májová pobožnost, v 18.00 hod.celebruje P. Pavel Merta, farář v Miroslavi.

 

Hasičská pouť v Hlubokých Mašůvkách – 7. května

Tato pouť se bude konat v neděli 7. května v Hl. Mašůvkách, mše sv. bude v kostele Panny Marie v 9.30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Poutní zájezdy do Medžugorie

Oznamujeme, že v letošním roce připravujeme  poutní zájezdy na oblíbené místo mnoha milostí a obrácení  - do Medžugorje. První zájezd se uskuteční v době modlitebního festivalu -  v termínu 30. 7. až 7. 8. 2017, druhý zájezd na svátek Povýšení svatého Kříže 10. 9. až 16. 9. 2017. Počítáme též se zastávkou u moře a překrásných vodopádů. K celkové duchovní pohodě přispívá společenství věřících lidí. Více informací najdete na www.medju.blog.cz případně můžete zavolat na tel. číslo 731604178,Přihlásit se můžete na emailové adrese  nemecjan3[zavináč]seznam[tečka]cz  Na každého se těšíme.

Publikováno: 9. duben 2017

Předch. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 19 Další