PULS

Aktuálně

  • Zprávy na březen 2014

284. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 1. března 2014

V 15.00 hod. německá mše svatá; 16.30 novokněžské požehnání a v 17.00 hod. mše sv., kterou celebruje P. Vojtěch Loub, novokněz z Brna.

 

Jednodenní postní duchovní obnova u sv. Mikuláše ve Znojmě 2014

sobota 15. 3. pro mládež – P  Jiří Jeniš, sobota 22.3. pro muže – P. Vladimir Záleský, 29. 3. pro ženy – P. Josef Novotný. Vždy od 9.00-17.00 hodin. Je třeba se nahlásit dopředu – tel. 515 224 694

 

Popeleční středa – 5. března – den přísného postu

V Únanově mše sv. bude v 17.00 hodin a v Hl. Mašůvkách v 18.15 hodin. Při obou mších sv. bude udělován popelec.

Popeleční středa – 5. března – ve Znojmě v 19.30 křížová cesta městem – Z Mariánského náměstí ke kostelu sv. Mikuláše.

 

Celodenní výstav NSO v Únanově–POZOR ZMĚNA–9.  března 2014

Bude od 9.00-16.00 hodin. V 16.00 bude společné zakončení a Te Deum.

 

Pekařská pouť u sv. Klementa v Tasovicích – 15. března

Poutní mše sv. bude v 16.00 hodin.

 

Slavnost sv. Josefa –  středa 19. března

V Únanově bude mše sv. v 17.00 hodin, v Hl. Mašůvkách v 18.15 hodin.

 

Beseda o životě křesťanů v Tanzánii – 23. března

Beseda o životě křesťanů v Tanzanii bude v Únanově v něděli 23. března v 16.00 hodin na Obecním úřadě.

 

Slavnost Zvěstování Páně

V Únanově mše sv. už v předvečer slavnosti v pondělí 24. března v 17.00 hodin, v Hl. Mašůvkách 25. března v 18.00 hodin.

 

Slavnost Zvěstování Páně – 25. března – 100. výročí narození Matky Vojtěchy – v 17.00 hodin mše sv. na Hradišti, po mši sv. pobožnost u jejího hrobu

 

Změna času – 30. března začíná letní čas

 

285. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 5. dubna 2014

V 15.00 hodin německá mše svatá; 17.30 novokněžské požehnání a v 18.00 hodin mše svatá, kterou celebruje P. Jiří Polach, novokněz v Měříně.

 

Přednáška o osudu sv. Sedmipočetníků – žáků sv. CM v Makedonii

Přednáška Ondřeje Lazárka bude v neděli 6. dubna v 16.00 hodin na faře u sv. Mikuláše ve Znojmě.

Publikováno: 5. březen 2014

  • Zprávy na říjen 2013

Tradiční posvícení

V Únanově se bude konat 12.-13. října, mše sv. bude v neděli 13. 10. v 8.00 hodin. Odpoledne ve 14.30 hod. v kostele bude svátostné požehnání. Potom do 16.00 hod. možnost prohlídky výzdoby z darů letošní úrody.

V Hlubokých Mašůvkách se bude konat 19.-20. října, mše sv. bude v neděli 20. 10. 2013 v 8.00 hodin.

V Plavči se bude konat 26.-27. října, mše sv. bude v neděli 27.10 v 8.00 hodin.

Na oslavy posvícení srdečně zveme mládež, rodiny a všechny hosty.

 

Změna letního času na zimní proběhne ze soboty 26. října  na neděli 27. října 2013, hodiny posuneme o 1 hodinu zpět.

 

Mše svaté o slavnosti Všech svatých a Dušiček

V Hluboké Mašůvky 1. listopadu 2013 bude mše svatá v 18.15 hodin,  2. listopadu 2013 bude mše svatá v 9.30 hodin.

V Únanově 1. listopadu 2013 bude mše svatá v 17.00 hodin,  2. listopadu 2013 bude mše svatá v 8.00 hodin.

 

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech:

Hl. Mašůvky v neděli 3.11. ve 13.45 hod; Únanov v neděli 3.11. ve 14.45 hod; Plaveč v neděli 3. 11. ve 15.45 hod. Sejdeme se vždy přímo na hřbitově.

 

Pozor změna: 280. měsíční pouť 1. soboty se koná 9. 11. 2013

V 15.00 hod. německá mše svatá; 16.30 novokněžské požehnání; v 17.00 hod. poutní mši svatou celebruje P. Pavel Kuchyňa, kaplan v Telči. 

Publikováno: 11. říjen 2013

  • Hlavní pouť

Zveme na hlavní pouť u Panny Marie Matky víry, která se koná 6. a 7. července 2013. Více v níže přiloženém plakátku.

Příloha: masuvky-pout-plakat-a4-2013.jpg

Publikováno: 14. červen 2013

  • Nové telefonní číslo

Nové telefonní číslo na faru v Hl. Mašůvkách: 533  534  944.

Staré je již zrušeno.

Publikováno: 20. březen 2013

  • Zprávy na březen a Velikonoce 2013

272. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 2. 3. 2013

V 15.00 hod. německá mše svatá; v 16.30 hod. křížová cesta, v 17.00 hod. česká mše sv., kterou celebruje P. Marek Dunda z Vranova nad Dyjí. Pokračuje cyklus kázání o sv. Cyrilu a sv. Metoději.

 

Slavnost sv. Josefa –  úterý 19. března

V Únanově bude mše sv. v předvečer slavnosti 18. března v 17.00 hodin, v Hl. Mašůvkách v úterý 19. března v 18.00 hodin.

 

Křížové cesty na Kalvárii v Hl. Mašůvkách

V neděli 17. března a 24. března, obě začínají ve 14.00 hodin u kostela. Na Velký pátek – začátek  v 15.00 hodin u kostela.

 

Květná neděle – 24. března

V Únanově mše sv. v 8.00 hod., v Hl. Mašůvkách v 9.30 hod., začátek z kaple sv. Anny. V Plavči mše sv. v 11.15 hod. Při každé mši sv. žehnání ratolestí.

 

Příležitost ke sv. zpovědi před Velikonocemi

V Hl. Mašůvkách – pátek 22. března od 17.00 – 18.00 hodin, v Únanově v neděli 24. března od 16.00 – 18.00 hodin, přijedou cizí zpovědníci.

 

Velikonoční svátky

Zelený čtvrtek – 28. března

V 9.00 missa chrismatis Brno-katedrála.

Hl. Mašůvky mše sv. v 16.30 hod. společně s hrkači, ve 20.00 hod. adorace v Getsemanech. Únanov mše sv. v 18.00 hod. společně s hrkači, po mši sv. krátká společná adorace v Getsemanech.

 

Velký pátek – 29. března – den přísného postu.

Hl. Mašůvky – od 8.00 - 16.30 hod. adorace v Getsemanech. V 15.00 hod. křížová cesta na Kalvárii. Velkopáteční obřady v 16.30 hodin,

Únanov – adorace v Getsemanech od 8.00 – 17.30 hod., v 17.30 hod. křížová  cesta, velkopáteční obřady v 18.00 hodin.

 

Bílá sobota

Hl. Mašůvky - adorace v Getsemanech od 8.00-16.00 hod., Velikonoční vigilie v 18.00 hodin, v Únanově – adorace v Getsemanech od 8.00 – 19.30 hod., v 19.30 křížová cesta, Velikonoční vigilie ve 20.00 hodin.

 

Boží Hod Velikonoční – neděle 31. března 2013

Únanov – mše sv. v 8.00 hod. s žehnáním pokrmů. Ve 14.30 Te Deum.

Hl. Mašůvky – mše sv. 9.30 s žehnáním pokrmů a Te Deum.

Plaveč – 11.00 hod. s žehnáním pokrmů.

 

Pondělí Velikonoční – 1. dubna 2013

Únanov – mše sv. v 8.00 hodin, Hl. Mašůvky – mše sv. v 9.30 hodin.

 

273. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 6. 4. 2013

V 15.00 hod. německá mše svatá; v 18.00 hod. česká mše sv., kterou celebruje P. Marek Dunda z Vranova nad Dyjí. Pokračuje cyklus kázání o sv. Cyrilu a sv. Metoději.

 

Hasičskou pouť – připravujeme na neděli 5. 5. 2013, v 9.30 hod. mše svatá v poutním kostele v Hl. Mašůvkách, po mši svaté průvod k soše sv. Floriána.

Publikováno: 20. březen 2013

  • Zprávy na únor 2013

271. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 2. 2. 2013

V 15.00 hod. německá mše svatá; v 17.00 hod. se vydá Jezulátko s procesím cestou do chrámu, kde je spatří Simeon s Annou. Po tomto obřadu začne poutní mše svatá, kterou celebruje P. Marek Dunda z Vranova nad Dyjí. Začíná cyklus kázání o sv. Cyrilu a sv. Metoději.

 

Neděle 3. února 2013 - Svatoblažejské požehnání

Mše sv. v Únanově v 8.00 hodin, zároveň oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, v Hlubokých Mašůvkách mše sv. 9.30 se svatoblažejským požehnáním.

 

Popeleční středa – 13 února 2013

V Únanově mše sv. bude v 17.00 hodin, V Hl. Mašůvkách v 18.00 hodin. Při obou mších sv. udělování popelce.

 

Celodenní výstava NSO v Únanově – 24. února 2013

Bude od 9.00-16.00 hodin. V 16.00 bude společné zakončení.

 

272. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 2. 3. 2013

V 15.00 hod. německá mše svatá; v 17.00 hod. česká mše sv., kterou celebruje P. Marek Dunda z Vranova nad Dyjí. Pokračuje cyklus kázání o sv. Cyrilu a sv. Metoději.

Publikováno: 31. leden 2013

Předch. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 16 Další