PULS

Aktuálně

  • Zprávy na červen

358. měsíční pouť 1. soboty se koná (dá li Pán Bůh) 2. 5. 2020

Mši sv. v 18.00 hod. mši sv. v kostele celebruje kněz soukromě s ohledem na aktuální nařízená omezení vyhlášené vládou.

 

Poutní kostel bude otevřen po celý den pro soukromou modlitbu.

Všechny další akce a poutě se budou konat v závislosti na délce trvání mimořádných opatření vyhlášených v souvislosti s pandemií Koronaviru.

 

Poutní zájezdy – do Medžugorje 2020

Oznamujeme, že v letošním roce připravujeme poutní zájezdy na oblíbené místo mnoha milostí i obrácení - do Medžugorje. První zájezd se uskuteční v době modlitebního festivalu – v termínu 29. 7 až 7. 8. 2020, druhý zájezd 4. – 11. září 2020. Oba poutní zájezdy budou doprovázet kněží. Počítáme též se zastávkou u moře. K celkové duchovní pohodě přispívá velmi dobré společenství věřících lidí. Více informací najdete na www.medju.blog.cz případně můžete volat na tel. číslo 731 604 178. Přihlásit se můžete na emailové adrese nemecjan3[zavináč]seznam.cz Na každého se těšíme

 

359. měsíční pouť 1. soboty se koná (dá li Pán Bůh) 6. 6. 2020

V 15.00 hod. německá mše svatá; v 18.00 hod. mši sv. v Lurdské jeskyni případně v kostele celebruje P. Jiří Janalík, působící v Brně.

Publikováno: 8. květen 2020

  • Zprávy na duben a květen

357. měsíční pouť 1. soboty – 4. dubna 2020.

Poutní mše sv. bude sloužena knězem soukromě.
Poutní kostel bude otevřen po celý den pro soukromou modlitbu.

Časy bohoslužeb o Květné neděli a Velikonočních svátcích budou ještě upřesněny. 

Všechny další akce a poutě se budou konat v závislosti na délce trvání mimořádných opatření vyhlášených v souvislosti s pandemií Koronaviru.

 

Poutní zájezdy – do Medžugorje 2020

Oznamujeme, že v letošním roce připravujeme  poutní zájezdy na oblíbené místo mnoha milostí i obrácení  - do Medžugorje. První zájezd se uskuteční v době modlitebního festivalu – v termínu 29. 7 až 7. 8. 2020, druhý zájezd 4. – 11. září 2020. Oba poutní zájezdy budou doprovázet kněží. Počítáme též se zastávkou u moře. K celkové duchovní pohodě přispívá velmi dobré společenství věřících lidí. Více informací najdete na www.medju.blog.cz případně můžete volat na tel. číslo 731 604 178. Přihlásit se můžete na emailové adrese nemecjan3[zavináč]seznam.cz Na každého se těšíme

 

358. měsíční pouť 1. soboty se koná (dá li Pán Bůh) 2. 5. 2020

V 15.00 hod. německá mše svatá; v 18.00 hod. mši sv. v Lurdské jeskyni případně v kostele celebruje P. Jan Sokulski, CSsR, farář v Tasovicích.

Publikováno: 4. duben 2020

  • Farní dopis č. 199 - duben 2020

Ke stažení v sekci Farní dopisy

Publikováno: 4. duben 2020

  • Hlavní pouť 6. - 7. července 2019

Sobota 6. července – 348. pouť 1. soboty

15.00 mše sv. v německém jazyce v kostele

16.30 procesí od rybníka v Hl. Mašůvkách

17.00 přivítání poutníků, mariánská pobožnost

18.00 program pro děti na Kalvárii

18.00 modlitba sv. růžence

18.30 mše sv. u památníku padlých před kostelem

- celebruje P. Daniel Peter Janáček, OPraem, opat z Prahy -  Strahova
Světelný průvod na Kalvárii (svíce vzít s sebou)
svátostné požehnání v Lurdské jeskyni
rozloučení s poutníky

 

Neděle 7. července

6.00 mše sv. v kostele – za farníky a poutníky, - P. Stanislav Váša - farář

7.30 mše sv. v kostele – za všechny živé a zemřelé kněze, kteří zde sloužili a slouží farníkům a poutníkům – Mons. Jindřich Bartoš - děkan

8.30 sv. růženec v Lurdské jeskyni

9.00 mše sv. v Lurdské jeskyni – všechny živé i zemřelé dobrodince a pomocníky farnosti a poutního místa – P. Kliment Mikulka, OP, Praha

10.30 mše sv. v Lurdské jeskyni – Na poděkování za vyslyšení proseb farníků a poutníků – P. Roman Kubín, Brno

12.00 koncert pro poutníky – hraje a zpívá sbor farnosti Blížkovice

13.00 křížová cesta na Kalvárii

14.00 svátostné požehnání v kostele, rozloučení s poutníky

 

Příležitost ke svaté zpovědi po oba dva dny.

Autobus v sobotu ze Znojma – Vídeňská u mostu 17.00 hod., Palackého, Lázně, Přímětická, Přímětice 17.15 hod. Zpět po skončení celé večerní pobožnosti.

Příloha: plakt-hl-pout-a4-2019.jpg

Publikováno: 16. červen 2019

  • Zprávy na červen 2019

Pouť na Hradišti u sv. Antonína – 16. června

Pouť se koná 16. června – v 15,30 sv. růženec, v 16.00 mše sv., další dny 13., 14., 15. 6. u sv. Antonína v 18.00 sv. růženec, 18,30 mše sv.

 

1. sv. přijímání – 16. června – letos se koná v Únanově při mši sv. v 8.00 hodin, v Hl. Mašůvkách při mši sv. v 9.30 hodin.

 

Koncert ke dni hudby – 21. června - Koncert se koná v 19.00 v kostele sv. Michala, vystoupí Znojemský komorní orchestr a Minima.

 

Jáhenské a kněžské svěcení – 22. června - jáhenské a kněžské svěcení se koná 22. 6. v 9.00 h. v Brně na Petrově.

 

Slavnost Božího Těla – 23. června - v Únanově mše sv. v 8.00 hodin, potom průvod na náves + pobožnost. V Hl. Mašůvkách mše sv. v 10.15 hodin, pak průvod k připraveným oltářům. Ve Znojmě – u sv. Mikuláše mše sv. v 9.00 hodin s adorací před kostelem.

 

Primiční mše sv. P. Štěpána Trčky ve Slavonicích - 23. června – začíná v 15.00 hodin v kostele Božího Těla ve Slavonicích.

 

Pouť u sv. Kamene (Hl. Stein) za Hnanicemi – 26. června

Mše sv. na tomto místě začíná v 19.00 hodin. Autobus ze Znojma nepojede.

 

Oslava výročí 160 let kongregace 200 let dostavby zámku v Břežanech. Děkovná mše sv. k tomuto výročí začíná v 10.00 hodin. Mši sv. celebruje o. biskup Vojtěch Cikrle.

 

Poutní zájezd na modlitební festival mládeže v Medžugorje

Koná se 29.7. – 7.8. 2019. Předpokládaná cena 2350 kč, ubytování s polopenzí 137 euro. Bližší informace a přihlašování: email: nemecjan3seznam.cz, nebo telefon 731 604 178, podrobnější popis na stránkách: www. Medju.blog.cz.

 

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – 5. července

Mše sv. v Únanově v 8.00 hod. v Hl. Mašůvkách v 9.30 hod.

 

Farní dopisy duben až červen 2019

Ke stažení v sekci Farni dopisy.

Publikováno: 16. červen 2019

  • Zprávy na březen 2019

Jednodenní postní duchovní obnovy

Pro mládež – v sobotu 9. března – vede P. Jiří Jeniš, pro ženy – v sobotu 16. března – vede P. Pavel Lacina, pro muže – v sobotu 23. března – vede P. Stanislav Pacner, Začátek vždy od 9.00 – 17.00 hodin, koná se vždy v dominikánském klášteře na Dolní České.

 

Pekařská pouť v Tasovicích – 16. Března – mše v 16.00 hodin

 

Slavnost sv. Josefa – 19. března

Mše sv. v Únanově v 17.00 hodin, v Hl. Mašůvkách v 18.15 hodin.

Ve Znojmě – mše sv. jako ve všední den.

 

Slavnost Zvěstování Páně – 25. března

Mše sv. v Únanově v 17.00 hodin, v Hl. Mašůvkách v 18.15 hodin.

Ve Znojmě – mše sv. v 8.00 hodin u sv. Jana Křtitele, v 18.00 hodin u sv. Kříže

 

Duchovní obnovy v Prosisměřicích – DOET

Pro soluňáky – 7.-10.3. – vede P. Marek Dunda, pro ženy – 14.-17.3.  – vede jáhen Ladislav Kinc, pro ženy – 21.-24.3. – vede P. Milan Plíšek

Začátek vždy ve čtvrtek v 18.00 hodin, zakončení v neděli ve 14.00 hodin. S sebou: spací pytel nebo deku, Bibli, poznámkový blok a potraviny do společné kuchyně. Cena 300 kč + dary navíc jsou vítány. Přihlášky: fara Vranov nad Dyjí, email: marek[zavináč]fatym.com, tel. 733 755 978

 

345. měsíční pouť 1. soboty se koná 6. 4. 2019

V 15.00 hod. německá mše svatá; v 17.30 křížová cesta, + možnost přijmout novokněžské požehnání, mše sv. v 18.00 celebruje P. Vojtěch Zahrádka, novokněz Hodoníně.

 

Poutní zájezd na modlitební festival mládeže v Medžugorje

Koná se 29.7. – 7.8. 2019. Předpokládaná cena 2350 kč, ubytování s polopenzí 137 euro. Bližší informace a přihlašování: email: nemecjan3[zavináč]seznam.cz, 731 604 178, podrobnější popis na stránkách: www.medju.blog.cz.

 

Farní dopisy leden až březen 2019

Ke stažení v sekci Farni dopisy.

Publikováno: 10. březen 2019

Předch. 1 2 3 4 5 ... 19 Další