PULS

Aktuálně

  • Zprávy na duben 2017

Křížové cesty z Gránic na Hradiště ve Znojmě

Křížové cesty budou o Květné neděli – tj. 9. dubna v 15.00 hodin a na Velký pátek tj. 14. dubna ve 21.00 hodin.

 

Křížové cesty na Kalvárii v Hl. Mašůvkách

V neděli 2. 4. a 9. 4., obě začínají ve 14.00 hodin u kostela. Na Velký pátek 14. 4. – začátek v 15.00 hodin u kostela.

 

Květná neděle –  9. dubna

V Únanově mše sv. v 8.00 hod., v Hl. Mašůvkách v 9.30 hod., začátek u kaple sv. Anny. V Plavči mše sv. v 11.15 hod. Při každé mši sv. žehnání ratolestí.

 

Příležitost ke sv. zpovědi před Velikonocemi

V Hl. Mašůvkách – pátek 7. 4. od 17.00 – 18.00 hodin, středa 12 4. od 17.00 – 18.00 hodin.

v Únanově – pondělí 3. 4. a čtvrtek 6. 4. od 17.00 – 18.00, v neděli 9. dubna od 16.00 – 18.00 hodin, přijedou cizí zpovědníci.

Ve Znojmě v kostele sv. Kříže –  v pátek 7. 4. od 15,00 – 18.00 h., pondělí – středa 10. - 12. 4. od 16.00 – 19.00 hodin.

 

Velikonoční svátky

Zelený čtvrtek – 13. dubna

Hl. Mašůvky mše sv. v 16.30 hod. společně s hrkači, ve 20.00 hod. adorace v Getsemanech. Únanov mše sv. v 18.00 hod. společně s hrkači, po mši sv. krátká společná adorace v Getsemanech.

Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 16.00 hod., u sv. Kříže v 18.00 hod. Adorace do 22.00 hod.

 

Velký pátek – 14. dubna – den přísného postu.

Hl. Mašůvky – od 8.00 - 16.30 hod. adorace v Getsemanech. V 15.00 hod. křížová cesta na Kalvárii. Velkopáteční obřady v 16.30 hodin,

Únanov – adorace v Getsemanech od 8.00 – 17.30 hod., v 17.30 křížová cesta, velkopáteční obřady v 18.00 hodin.

Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 16.00 h, u sv. Kříže v 18.00 hod., ve 21.00 křížová cesta z Gránic na Hradiště

 

Bílá sobota – 15. dubna

Hl. Mašůvky - adorace v Getsemanech od 8.00-16.00 hod., Velikonoční vigilie v 18.00 hodin, V Únanově – adorace v Getsemanech od 8.00 – 19.30 hod., Velikonoční vigilie ve 20.00 hodin.

Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 18.00 h, u sv. Kříže v 20.00 hod.

 

Boží Hod Velikonoční – neděle 16. dubna

Únanov – mše sv. v 8.00 hod. Ve 14.30 hod. Te Deum. Hl. Mašůvky – mše sv. 9.30 a Te Deum. Plaveč – 11.15 hod. Při každé mši sv. bude žehnání pokrmů.

 

Pondělí Velikonoční – 17. dubna

Únanov – mše sv. v 8.00 hod., Hl. Mašůvky – mše sv. v 9.30 hod.

 

322. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 6. května 2017

V 15.00 hod. německá mše svatá; v 17.30 hod. májová pobožnost, v 18.00 hod.celebruje P. Pavel Merta, farář v Miroslavi.

 

Hasičská pouť v Hlubokých Mašůvkách – 7. května

Tato pouť se bude konat v neděli 7. května v Hl. Mašůvkách, mše sv. bude v kostele Panny Marie v 9.30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Poutní zájezdy do Medžugorie

Oznamujeme, že v letošním roce připravujeme  poutní zájezdy na oblíbené místo mnoha milostí a obrácení  - do Medžugorje. První zájezd se uskuteční v době modlitebního festivalu -  v termínu 30. 7. až 7. 8. 2017, druhý zájezd na svátek Povýšení svatého Kříže 10. 9. až 16. 9. 2017. Počítáme též se zastávkou u moře a překrásných vodopádů. K celkové duchovní pohodě přispívá společenství věřících lidí. Více informací najdete na www.medju.blog.cz případně můžete zavolat na tel. číslo 731604178,Přihlásit se můžete na emailové adrese  nemecjan3[zavináč]seznam[tečka]cz  Na každého se těšíme.

Publikováno: 9. duben 2017

  • Zprávy na prosinec 2016

Zpovídání před Vánocemi

V Hl. Mašůvkách – v 16.12. od 16.00 – 17.00 hod. a 21. 12. od 16.00 – 17.00 hod. V Únanově – 12. 12. od 16.00-17.00 hod., a 15. 12. od 16.00-17.00 hod., v neděli 18.12. od 16.00-18.00 hod, přijedou cizí zpovědníci.

Mimořádná příležitost ke sv. zpovědi ve Znojmě – u sv. Kříže: od pondělí 19.12. – do čtvrtka 22.12. od 16 do 19 h, v pátek 23.12. od 15 do 18 h

 

VÁNOČNÍ SVÁTKY  LP 2016

Přivítání Betlémského světla ve Znojmě – 23. 12. 2016

Společné přivítání Betlémského světla ve Znojmě se bude konat 23.12. v 18.00 hodin na Horním nám.; pak bude průvod na nám. TGM a malý živý betlém u kostela sv. Jana Křtitele. Vzít s sebou lampičky a zvonky.

 

Štědrý den – 24.12. 2016

Hl. Mašůvky – Betlémské světlo – od 8.00 hodin je možné si odnést v kostele v Hl. Mašůvkách,  21.00 hodin půlnoční mše svatá v Únanově, 24.00 hod. půlnoční mše svatá v Hl. Mašůvkách, po mši svaté bude tradiční průvod s Ježíškem do Lurdské jeskyně, kde na něj čekají jesličky. Muzikanti zahrají ve 23.30 před kostelem a potom u jeskyně.

 

Boží hod vánoční – 25. 12. 2016 – 8.00 hodin mše svatá v Únanově, 9.30 hodin mše svatá v Hl. Mašůvkách, 11.15 hodin mše sv. v Plavči.

 

Svátek sv. Štěpána – 26. 12. 2016 – v 8.00 hodin mše svatá v Únanově, 9.30 hodin mše svatá Hl. Mašůvkách. KOLEDOVÁNÍ  U  BETLÉMA  V HL. MAŠŮVKÁCH ve 14.00 hodin, zveme koledníky mladé i dospělé. Začneme před kostelem a potom se půjdeme poklonit Jezulátku v Lurdské jeskyni – všichni jsou pozvání k občerstvení a zahřátí k pastýřskému ohni.

 

Svátek sv. Rodiny – 30. 12. 2016

Mše sv. Únanov 8.00 hodin, Hl. Mašůvky 9.30 hodin.

 

Silvestr – 31.12. 2016 – konec občanského roku – poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží požehnání – v 15.00 hodin mše sv. v Únanově,  v 17.00 hodin mše svatá v Hl. Mašůvkách – po každé mši sv. TE DEUM.

 

Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. 1. 2017

Mše sv. Únanov 8.00 hodin, Hl. Mašůvky 9.30 hodin, Plaveč 11.15 hodin.

 

318. měsíční pouť 1. soboty se koná 7. 1. 2017

V 15.00 hod. německá mše svatá; 16.30 novokněžské požehnání; v 17.00 hod. mši sv. celebruje P. Jaroslav Laštovička, novokněz působící v Žarošicích.

Publikováno: 17. prosinec 2016

  • Zprávy na listopad 2016

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech:

Hl. Mašůvky v neděli 6.11. ve 13.45 hod; Únanov v neděli 6.11. ve 14.45 hod; Plaveč v neděli 6. 11. v 15.45 hod. Sejdeme se vždy přímo na hřbitově.

 

Poslední pouť u Svaté brány s kajícím charakterem – 11. 11.

Od 15 h adorace + zpověď, v 17 h mše sv. s kajícím charakterem,

od 20 – 23 h noční adorace + zpověď

 

Uzavření Svaté brány Roku milosrdenství–Znojmo–sv. Kříž–12. 11.

V 9.30 h. sv. růženec + zpověď, v 10 h mše sv. s uzavřením Svaté brány a závěrečným svátostným požehnáním

 

Ve Znojmě – změna v pořadu pátečních bohoslužeb.

Od 18. 11. páteční ranní mše sv. v 8.00 h bude zase bývat u sv. Jana Křtitele, u sv. Kříže o každém 1. Pátku v měsíci bude od 15 h adorace a zpověď.

 

1. adventní neděle – 27. listopadu

V Únanově mše sv. v 8.00 hodin, v Hl. Mašůvkách v 9.30 hodin. Obě s možností žehnání adventních věnců.

 

Mikulášská nadílka pro děti

V Únanově v pondělí 28. 11. v 16.00 na návsi zahájení adventu pak v 16,45 přijde do kostela za dětmi sv. Mikuláš, v Plavči sv. Mikuláš přijde do rotundy za dětmi ve středu 30. 11. v 15.30 hodin, v Hl. Mašůvkách sv. Mikuláš přijde za dětmi v neděli 4. 12. v 16.30 hodin.

 

317. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 3. 12. 2016

V 15.00 hod. německá mše svatá; v 17.00 hod. mše sv. v kostele – celebruje P. Martin Hönig ze Znojma. Po mši sv. přijde sv. Mikuláš pro poutníky.

Publikováno: 3. listopad 2016

  • Zprávy na červen a prázdniny 2016

Program Noci kostelů v Hlubokých Mašůvkách 10. 6. 2016 

18.00 - 18.45 divadelní představení žáků ZŠ v Hl. Mašůvkách
18.45 - 19.30 hudební vystoupení Scholy z farnosti Únanov
19.30 - 20.00 hudební vystoupení žáků ZŠ v Hl. Mašůvkách – kroužek hry na flétnu a klávesy pod vedením p. uč. Dany Freyové a p. uč. Jany Dokulilové
20.00 - 20.45 povídání o historii poutního místa a kostela v podání p. Zdeňka Adámka
20.45 - 22.00 volná prohlídka vystavených exponátů
22.00 Svátostné požehnání
Více v plakátku zde


Noc kostelů ve Znojmě – 10. června – 18.00 – 23.00 hodin. 


Pouť u sv. Antonína na Hradišti – 12. června v 16.00 mše sv.


Pouť u sv. Kamene za Hnanicemi–(Hl. Stein)–22. června v 19.00 hodin - modlitební setkání s rakouskými věřícími. (Autobus nepojede)


Kněžské svěcení – Brno – Petrov - 25. června v 9.00 h.
Kněžské svěcení přijímá jáhen J. Laštovička. Primiční mše sv. bude 2. července ve 14.00 v Jimramově.


Hlavní pouť 2. - 3. července 2016

Sobota 2. července
15.00 mše sv. v německém jazyce v kostele
16.00 křížová  cesta v kostele
16.30 procesí od rybníka v Hl. Mašůvkách
17.00 přivítání poutníků, mariánská pobožnost
17.30 modlitba sv. růžence
18.00 mše sv. v Lurdské jeskyni

  • celebruje Mons. Václav Slouk, Brno – sv. Jakub
  • Světelný průvod na Kalvárii (svíce vzít s sebou)
  • svátostné požehnání u památníku padlých před kostelem
  • rozloučení s poutníky

Neděle 3. července
6.00 mše sv. v kostele – P. Stanislav Váša, farář
7.30 mše sv. v kostele – Mons. Jindřich Bartoš, děkan
8.30 sv. růženec u Lurdské jeskyně
9.00 mše sv. v Lurdské jeskyni – P. Antonín Krasucki, OP
10.30 mše sv. v Lurdské jeskyni – P. František Opletal
12.00 hudební koncert v kostele – hraje Martin Jakubíček a Trio od sv. Jakuba - Brno
13.00 křížová cesta na Kalvárii
14.00 svátostné požehnání v kostele, rozloučení s poutníky

Příležitost ke svaté zpovědi po oba dva dny.

Autobus v sobotu ze Znojma – Vídeňská u mostu 17.00 hod., Palackého, Lázně, Přímětická, Přímětice 17.15 hod. Zpět po skončení celé večerní pobožnosti. 

Více v plakátku zde

 

Poutní zájezdy do Medžugorje 2016

Je možné se přihlašovat: První zájezd bude na modlitební festival  v termínu 31.7. až 7.8. 2016druhý zájezd na Povýšení sv. Kříže 12.9. až 17.9. 2016. Více informací na www.medju.blog.cz, nebo na tel. čísle  731604178 a na emailové adrese nemecjan3@seznam.cz 

Publikováno: 7. červen 2016

  • Zprávy na březen 2016

Slavnost sv. Josefa – 19.3. - v Únanově mše sv. v 8.00 h., v Hl. Mašůvkách v 9.30 hod. Ve Znojmě v 8.00 h u sv. Jana Křtitele, v 18.00 u sv. Kříže

Setkání mládeže s o. biskupem v Brně – 19. 3. Autobus ze Znojma pojede v 6.45 od Lázní, v 6.55 od hotelu „N“ v Příměticích. Návrat asi v 17.30 hod.

Křížové cesty na Kalvárii v Hl. Mašůvkách
V neděli 13. 3. a 20. 3., obě začínají ve 14.00 hodin u kostela. Na Velký pátek 25. 3.  – začátek  v 15.00 hodin u kostela.

Křížová cesta z Gránic na Hradiště ve Znojmě
Květná neděle 20. 3. ve 15.00 hod., Velký pátek 25. 3. ve 21.00 hodin.

Květná neděle –  20. března
V Únanově mše sv. v 8.00 hod., v Hl. Mašůvkách v 9.30 hod., začátek u kaple sv. Anny. V Plavči mše sv. v 11.15 hod. Při každé mši sv. žehnání ratolestí. 

 

Příležitost ke sv. zpovědi před Velikonocemi

V Hl. Mašůvkách – středa 16.3.a pátek 18. 3. od 16.00 – 17.00 hodin,
v Únanově – pondělí 14.3. a čtvrtek 17.3.  od 16.00 – 17.00, v neděli 20. března od 16.00 – 18.00 hodin, přijedou cizí zpovědníci.
Ve Znojmě v kostele sv. Kříže – vždy hodinu před večerní mší sv., v pátek od 15,00 h., 21.-23. března od 16.00 hodin.

 

Velikonoční svátky

Zelený čtvrtek – 24. března
Hl. Mašůvky mše sv. v 16.30 hod. společně s hrkači, ve 20.00 hod. adorace v Getsemanech. Únanov mše sv. v 18.00 hod. společně s hrkači, po mši sv. krátká společná adorace v Getsemanech.
Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 16.00 hod., u sv. Kříže v 18.00 hod. Adorace do 22.00 hod.

Velký pátek – 25. března – den přísného postu.
Hl. Mašůvky – od 8.00 - 16.30 hod. adorace v Getsemanech. V 15.00 hod. křížová cesta na Kalvárii. Velkopáteční obřady v 16.30 hodin,
Únanov – adorace v Getsemanech od 8.00 – 17.30 hod., v 17.30 hod. křížová  cesta, velkopáteční obřady v 18.00 hodin.
Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 16.00 h, u sv. Kříže v 18.00 hod. 

Bílá sobota – 26. března
Hl. Mašůvky - adorace v Getsemanech od 8.00-16.00 hod., Velikonoční vigilie v 18.00 hodinV Únanově – adorace v Getsemanech od 8.00 – 19.30 hod., v 19.30 křížová cesta,Velikonoční vigilie ve 20.00 hodin.
Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 18.00 h, u sv. Kříže v 20.00 hod.

Boží Hod Velikonoční – neděle 27. března – ZAČÍNÁ LETNÍ ČAS
Únanov – mše sv. v 8.00 hod. Ve 14.30 hod. Te Deum. Hl. Mašůvky – mše sv. 9.30 a Te Deum. Plaveč – 11.15 hod. Při každé mši sv. bude žehnání pokrmů. 

Pondělí Velikonoční – 8. března
Únanov – mše sv. v 8.00 hodin, Hl. Mašůvky – mše sv. v 9.30 hodin.

 

309. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 2. 4. 2016
V 15.00 hod. německá mše svatá; v 17.00 hod.celebruje P. Zdeněk Fučík z farnosti Protivanov.

Publikováno: 17. březen 2016

  • 300. měsíční pouť 1. soboty

(Plakátek lze po kliknutí zvětšit)

Publikováno: 16. červen 2015

Předch. 1 2 3 4 5 ... 16 Další