PULS

Aktuálně

  • Zprávy - červen a červenec 2020

359. měsíční pouť 1. soboty se koná (dá li Pán Bůh) 6. 6. 2020

V 15.00 hod. německá mše svatá; v 18.00 hod. mši sv. v Lurdské jeskyni případně v kostele celebruje P. Jiří Janalík, působící v Brně.

Pouť na Hradišti u sv. Antonína – 14. června

Pouť se koná 14. června – v 15.00 mše sv., další dny 11. – 13. 6. mše sv. u sv. Antonína v 18.00 hodin

Slavnost Božího Těla – 14. června - v Únanově mše sv. v 8.00 hodin, potom průvod na náves + pobožnost. V Hl. Mašůvkách mše sv. v 10.15 hodin, pak průvod k připraveným oltářům.

Kněžské svěcení – 20. června - Kněžské svěcení se koná 20. 6. v 9.00 h. v Brně na Petrově. Svěcení na kněze přijme jáhen Martin Mokrý od sv. Mikuláše ve Znojmě.

Primice v Blansku – 27. 6. v 15.30 hodin. –Mši sv. slouží novokněz P. Martin Mokrý. Děkovná mše sv. ve Znojmě bude 3. 7. v 17.00 hodin u sv. Mikuláše.

Poutní zájezdy – do Medžugorje 2020

Oznamujeme, že v letošním roce připravujeme poutní zájezdy na oblíbené místo mnoha milostí i obrácení - do Medžugorje. První zájezd se uskuteční v době modlitebního festivalu – v termínu 29. 7 až 7. 8. 2020, druhý zájezd 4. – 11. září 2020. Oba poutní zájezdy budou doprovázet kněží. Počítáme též se zastávkou u moře. K celkové duchovní pohodě přispívá velmi dobré společenství věřících lidí. Více informací najdete na www.medju.blog.cz případně můžete volat na tel. číslo 731 604 178. Přihlásit se můžete na emailové adrese nemecjan3[zavináč]seznam.cz Na každého se těšíme.

Oslava 800 let kostela v Příměticích – 12. 7. ve 14.00 hodin.

Děkovnou mši sv. slouží P. Marian Kosík, opat z Nové Říše.

Duchovní cvičení pro dívky od 18-35 let.

Konají se v Hl. Mašůvkách na faře od 23. – 28. 8. 2020. Téma: „Hle Matka Tvá.“ Duchovní cvičení vede P. Lukáš Bakajsa a sestry boromejky. Příjezd je v neděli 23. 8. do 17.00 hodin, ukončení v pátek 28. 8. po obědě. Kontakt pro přihlášení: vincenta[zavináč]boromejky.cz, nebo mobil: 723 477 525

Hlavní pouť 4. - 5. července 2020

Sobota 6. července – 360. pouť 1. soboty

15.00 mše sv. v německém jazyce v kostele

16.30 procesí od rybníka v Hl. Mašůvkách

17.00 přivítání poutníků, mariánská pobožnost

18.00 program pro děti na Kalvárii

18.00 modlitba sv. růžence

18.30 mše sv. u památníku padlých před kostelem

- celebruje P. Marian R. Kosík, OPraem,

opat z Nové Říše

Světelný průvod na Kalvárii (svíce vzít s sebou)

svátostné požehnání v Lurdské jeskyni

rozloučení s poutníky

Neděle 7. července

6.00 mše sv. v kostele – za farníky a poutníky, - P. Stanislav Váša - farář

7.30 mše sv. v kostele – za všechny živé a zemřelé kněze, kteří zde sloužili a slouží farníkům a poutníkům – Mons. Jindřich Bartoš - děkan

8.30 sv. růženec v Lurdské jeskyni

9.00 mše sv. v Lurdské jeskyni – všechny živé i zemřelé dobrodince a pomocníky farnosti a poutního místa – P. Pavel Kavka, Brno

10.30 mše sv. v Lurdské jeskyni – Na poděkování za vyslyšení proseb farníků a poutníků – P. Josef Hudec, probošt ze Znojma-Hradiště,

12.00 koncert pro poutníky – hraje Tomáš Nováček a Anička Drobílková

13.00 křížová cesta na Kalvárii

14.00 svátostné požehnání v kostele, rozloučení s poutníky

Příležitost ke svaté zpovědi po oba dva dny.

Autobus v sobotu ze Znojma – Vídeňská u mostu 17.00 hod., Palackého, Lázně, Přímětická, Přímětice 17.15 hod. Zpět po ukončení večerní pobožnosti.

Příloha: plakt-hl-pout-a4-2020.jpg

Publikováno: 10. červen 2020

  • Farní dopis č. 200 - květen 2020

Ke stažení v sekci Farní dopisy

Publikováno: 8. květen 2020

  • Zprávy na červen

358. měsíční pouť 1. soboty se koná (dá li Pán Bůh) 2. 5. 2020

Mši sv. v 18.00 hod. mši sv. v kostele celebruje kněz soukromě s ohledem na aktuální nařízená omezení vyhlášené vládou.

 

Poutní kostel bude otevřen po celý den pro soukromou modlitbu.

Všechny další akce a poutě se budou konat v závislosti na délce trvání mimořádných opatření vyhlášených v souvislosti s pandemií Koronaviru.

 

Poutní zájezdy – do Medžugorje 2020

Oznamujeme, že v letošním roce připravujeme poutní zájezdy na oblíbené místo mnoha milostí i obrácení - do Medžugorje. První zájezd se uskuteční v době modlitebního festivalu – v termínu 29. 7 až 7. 8. 2020, druhý zájezd 4. – 11. září 2020. Oba poutní zájezdy budou doprovázet kněží. Počítáme též se zastávkou u moře. K celkové duchovní pohodě přispívá velmi dobré společenství věřících lidí. Více informací najdete na www.medju.blog.cz případně můžete volat na tel. číslo 731 604 178. Přihlásit se můžete na emailové adrese nemecjan3[zavináč]seznam.cz Na každého se těšíme

 

359. měsíční pouť 1. soboty se koná (dá li Pán Bůh) 6. 6. 2020

V 15.00 hod. německá mše svatá; v 18.00 hod. mši sv. v Lurdské jeskyni případně v kostele celebruje P. Jiří Janalík, působící v Brně.

Publikováno: 8. květen 2020

  • Zprávy na duben a květen

357. měsíční pouť 1. soboty – 4. dubna 2020.

Poutní mše sv. bude sloužena knězem soukromě.
Poutní kostel bude otevřen po celý den pro soukromou modlitbu.

Časy bohoslužeb o Květné neděli a Velikonočních svátcích budou ještě upřesněny. 

Všechny další akce a poutě se budou konat v závislosti na délce trvání mimořádných opatření vyhlášených v souvislosti s pandemií Koronaviru.

 

Poutní zájezdy – do Medžugorje 2020

Oznamujeme, že v letošním roce připravujeme  poutní zájezdy na oblíbené místo mnoha milostí i obrácení  - do Medžugorje. První zájezd se uskuteční v době modlitebního festivalu – v termínu 29. 7 až 7. 8. 2020, druhý zájezd 4. – 11. září 2020. Oba poutní zájezdy budou doprovázet kněží. Počítáme též se zastávkou u moře. K celkové duchovní pohodě přispívá velmi dobré společenství věřících lidí. Více informací najdete na www.medju.blog.cz případně můžete volat na tel. číslo 731 604 178. Přihlásit se můžete na emailové adrese nemecjan3[zavináč]seznam.cz Na každého se těšíme

 

358. měsíční pouť 1. soboty se koná (dá li Pán Bůh) 2. 5. 2020

V 15.00 hod. německá mše svatá; v 18.00 hod. mši sv. v Lurdské jeskyni případně v kostele celebruje P. Jan Sokulski, CSsR, farář v Tasovicích.

Publikováno: 4. duben 2020

  • Farní dopis č. 199 - duben 2020

Ke stažení v sekci Farní dopisy

Publikováno: 4. duben 2020

  • Hlavní pouť 6. - 7. července 2019

Sobota 6. července – 348. pouť 1. soboty

15.00 mše sv. v německém jazyce v kostele

16.30 procesí od rybníka v Hl. Mašůvkách

17.00 přivítání poutníků, mariánská pobožnost

18.00 program pro děti na Kalvárii

18.00 modlitba sv. růžence

18.30 mše sv. u památníku padlých před kostelem

- celebruje P. Daniel Peter Janáček, OPraem, opat z Prahy -  Strahova
Světelný průvod na Kalvárii (svíce vzít s sebou)
svátostné požehnání v Lurdské jeskyni
rozloučení s poutníky

 

Neděle 7. července

6.00 mše sv. v kostele – za farníky a poutníky, - P. Stanislav Váša - farář

7.30 mše sv. v kostele – za všechny živé a zemřelé kněze, kteří zde sloužili a slouží farníkům a poutníkům – Mons. Jindřich Bartoš - děkan

8.30 sv. růženec v Lurdské jeskyni

9.00 mše sv. v Lurdské jeskyni – všechny živé i zemřelé dobrodince a pomocníky farnosti a poutního místa – P. Kliment Mikulka, OP, Praha

10.30 mše sv. v Lurdské jeskyni – Na poděkování za vyslyšení proseb farníků a poutníků – P. Roman Kubín, Brno

12.00 koncert pro poutníky – hraje a zpívá sbor farnosti Blížkovice

13.00 křížová cesta na Kalvárii

14.00 svátostné požehnání v kostele, rozloučení s poutníky

 

Příležitost ke svaté zpovědi po oba dva dny.

Autobus v sobotu ze Znojma – Vídeňská u mostu 17.00 hod., Palackého, Lázně, Přímětická, Přímětice 17.15 hod. Zpět po skončení celé večerní pobožnosti.

Příloha: plakt-hl-pout-a4-2019.jpg

Publikováno: 16. červen 2019

Předch. 1 2 3 4 5 ... 19 Další