PULS

Aktuálně

 • 1. sv. přijímání

Slavnost 1. sv. přijímání se koná v neděli 30. května 2010 - 8.00 hod. v Únanově, 9.30 hod. v Hl. Mašůvkách.

Publikováno: 9. květen 2010

 • Noc kostelů 2010

"Noc kostelů" v Hlubokých mašůvkách v pátek 28.5. 2010 od 17.50 do 24.00 hod.

Program:

 • 17.50 - 18.00 vyzvánění zvonů
 • 18.00 - 19.00 prohlídka kostela s výkladem
 • 19.00 - 20.00 slavná mše svatá
 • 20.00 - 21.00 varhanní koncert; koncert smíšeného sboru Dr. Malého
 • 21.00 - 22.00 prohlídka kostela s výkladem
 • 22.00 - 23.00 varhanní koncert; koncert smíšeného sboru Dr. Malého; prohlídka kostela s výkladem
 • 23.30 - 23.45 zpívaný kompletář
 • 20.00 - 24.00 prohlídka výstavy + promítání dokumentárních filmů o poutním místě; prohlídka kaple sv. Anny, výstup na věž, vstup do sklepení pod věží; sakristie; Lurdská jeskyně, posezení s občertvením na farní zahradě

Více na www.nockostelu.cz

Publikováno: 20. duben 2010

 • Hasičská pouť

Hasičská pouť se letos koná v neděli 2. května 2010 v 9.30 hod. v kostele po mši svaté průvod k soše sv. Floriána.

Publikováno: 20. duben 2010

 • 238. měsíční pouť

238. měsíční pouť 1. Mar. soboty se koná v sobotu 1.5.2010 v 15.00 německá mše svatá, 17.30 zpívané Loretánské litanie, v 18.00 hod. poutní mše svatá celebruje P. Václav Slouk, děkan brněnský.

Publikováno: 20. duben 2010

 • Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2010

 • Středa 31.3.
  • 17.30 svátost smíření před velikonocemi
  • 18.00 mše svatá
 • Zelený čtvrtek 1.4.
  • 16.30 mše svatá na památku včeře Páně
  • 20.00 adorace
 • Velký pátek 2.4.
  • 15.00 křížová ceta na Klavárii
  • 16.30 Velkopáteční obřady v kostele
 • Bílá sobota 3.4.
  • 8.00 - 17.30 modlitby u Božího hrobu
  • 18.00 Velikonoční vigilie - vzkříšení
 • Boží hod velikonoční 4.4.
  • 9.30  slavná mše svatá, po mši svaté TE DEUM a svátostné požehnání

Publikováno: 28. březen 2010

 • 236. měsíční pouť

V pořadí již 236. měsíční pouť 1. Mar. soboty ke koná v Hl. Mašůvkách 6. března 2010 v 15.00 hod. německá mše svatá, v 16.30 hod. křížová cesta v kostele, v 17.00 hod. poutní mše svatá.Mši svatou bude celebrovat Mons. Štefan Sečka, pomocný biskup ze Spiše.

Publikováno: 19. únor 2010

Předch. 1 ... 15 16 17 18 19 Další