PULS

Aktuálně

 • Hasičská pouť

Hasičská pouť se letos koná v neděli 2. května 2010 v 9.30 hod. v kostele po mši svaté průvod k soše sv. Floriána.

Publikováno: 20. duben 2010

 • 238. měsíční pouť

238. měsíční pouť 1. Mar. soboty se koná v sobotu 1.5.2010 v 15.00 německá mše svatá, 17.30 zpívané Loretánské litanie, v 18.00 hod. poutní mše svatá celebruje P. Václav Slouk, děkan brněnský.

Publikováno: 20. duben 2010

 • Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2010

 • Středa 31.3.
  • 17.30 svátost smíření před velikonocemi
  • 18.00 mše svatá
 • Zelený čtvrtek 1.4.
  • 16.30 mše svatá na památku včeře Páně
  • 20.00 adorace
 • Velký pátek 2.4.
  • 15.00 křížová ceta na Klavárii
  • 16.30 Velkopáteční obřady v kostele
 • Bílá sobota 3.4.
  • 8.00 - 17.30 modlitby u Božího hrobu
  • 18.00 Velikonoční vigilie - vzkříšení
 • Boží hod velikonoční 4.4.
  • 9.30  slavná mše svatá, po mši svaté TE DEUM a svátostné požehnání

Publikováno: 28. březen 2010

 • 236. měsíční pouť

V pořadí již 236. měsíční pouť 1. Mar. soboty ke koná v Hl. Mašůvkách 6. března 2010 v 15.00 hod. německá mše svatá, v 16.30 hod. křížová cesta v kostele, v 17.00 hod. poutní mše svatá.Mši svatou bude celebrovat Mons. Štefan Sečka, pomocný biskup ze Spiše.

Publikováno: 19. únor 2010

 • Přednáška bývalého velvyslance

V neděli 7. února se konala v Únanově a v Hlubokých Mašůvkách přednáška  Ing. Pavla Jajtnera s názvem "Diplomatem v Rakousku, Maroku a u dvou papežů". Posluchači obou farností se zájmem vyslechli poznatky bývalého velvyslance z jeho mise, které obohatil projekcí pozoruhodných snímků.

Více ve fotogalerii

Text a foto: Zdeněk Adámek

Publikováno: 16. březen 2010

 • Jubileum P. Ludvíka Tichého

Nejstarším ze tří dosud žijících čestných občanů Hlubokých Mašůvek je P. Ludvík Tichý, bývalý farář a děkan, který v kostele Navštívení Panny Marie oslavil děkovnou mší své 85. narozeniny. Narodil se 8. února 1925 v Zakřanech, po škole pracoval nejdřív jako kovář, poté nastoupil do semináře. Po vysvěcení na kněze sloužil čtyřicet měsíců jako pétépák na vojně. V roce 1954 byl ustanoven nejdříve kaplanem ve Slavkově, nato farářem v Lulči. Roku 1972 přišel do Hlubokých Mašůvek, kde jako farář a později i jako děkan setrval až do odchodu do důchodu v r. 2000. Nejdříve pobýval u sester boromejek na Hradišti, od roku 2007 je v Domě svatého Antonína v Moravských Budějovicích.

Do své bývalé farnosti se při měsíčních mariánských poutích stále rád vrací. K jeho významnému jubileu mu přáli nejen zástupci obce, ale farníci z Hlubokých Mašůvek, Únanova a Jevišovic. Po bohoslužbách v kostele setrval jubilant s farníky na přátelské besedě.

Více ve fotogalerii

Text a foto: Zdeněk Adámek

Publikováno: 16. únor 2010

Předch. 1 ... 15 16 17 18 19 Další