PULS

Aktuálně

  • Jubileum P. Ludvíka Tichého

Nejstarším ze tří dosud žijících čestných občanů Hlubokých Mašůvek je P. Ludvík Tichý, bývalý farář a děkan, který v kostele Navštívení Panny Marie oslavil děkovnou mší své 85. narozeniny. Narodil se 8. února 1925 v Zakřanech, po škole pracoval nejdřív jako kovář, poté nastoupil do semináře. Po vysvěcení na kněze sloužil čtyřicet měsíců jako pétépák na vojně. V roce 1954 byl ustanoven nejdříve kaplanem ve Slavkově, nato farářem v Lulči. Roku 1972 přišel do Hlubokých Mašůvek, kde jako farář a později i jako děkan setrval až do odchodu do důchodu v r. 2000. Nejdříve pobýval u sester boromejek na Hradišti, od roku 2007 je v Domě svatého Antonína v Moravských Budějovicích.

Do své bývalé farnosti se při měsíčních mariánských poutích stále rád vrací. K jeho významnému jubileu mu přáli nejen zástupci obce, ale farníci z Hlubokých Mašůvek, Únanova a Jevišovic. Po bohoslužbách v kostele setrval jubilant s farníky na přátelské besedě.

Více ve fotogalerii

Text a foto: Zdeněk Adámek

Publikováno: 16. únor 2010

  • 233. měsíční pouť

Prosincová 233. měsíční pouť 1. Mar. soboty se koná 5.12.2009 v 15.00 hod. německá mše svatá, v 17.00 poutní mše svatá, celebruje P. Václav Slouk, kanovník, děkan od sv. Jakuba z Brna. Začíná nový cyklus promluv o povolání. Po mši svaté přijde Mikuláš pro všechny poutníky.

Publikováno: 1. listopad 2009

  • Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka v H.M. pro všechny děti v kostele se uskuteční na 1. neděli adventní 29.11. 2009 v 16.30 hod.

Publikováno: 1. listopad 2009

  • Připravujeme

V neděli 22.11.v 15.00 hod. v Lázeňském hostinci promítání filmů o Jihomoravském kraji, o návštěvě papeže Beneditkta XVI. v ČR.

Publikováno: 1. listopad 2009

  • 232. měsíční pouť

7. listopadu 2009 se koná 232. měsíční pouť 1. Mar. soboty.
V 15.00 hod. německá mše svatá, v 17.00 poutní mše svatá, celebruje P. ThLic. Petr Šikula, Brno - dóm.

Publikováno: 1. listopad 2009

  • 231. měsíční pouť

231. měsíční pouť 1. mar. soboty se koná 3. října 2009 v 15.00 německá mše svatá, v 17.30 hod. novokněžské požehnání, v 18.00 hod. poutní mše svatá v kostele celebruje P. Ing. Jan Kotík, novokněz -  kaplan z Přímětic.

Publikováno: 25. září 2009

Předch. 1 ... 13 14 15 16 Další