PULS

Aktuálně

 • Hasičská pouť

Hasičská pouť se koná v letošním roce v neděli 1.5.2011 v 9.30 hod. v poutním kostele v Hlubokých Mašůvkách, po mši svaté průvod k soše sv. Floriána.
Jsou srdečně pozváni bratři hasiči v uniformách.

Publikováno: 12. duben 2011

 • Soutěž

Hlasování o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Poutní místo s kostelem Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách se dostalo mezi 30 nejlépe opravených památek Jihomoravského kraje.
Podpořte prosíme poutní místo Hl. Mašůvky v hlasování o nejlépe opravenou památku JM kraje ve tvaru SMS: "HLA PAMATKY 8" (bez uvozovek), tuto zprávu je možné odeslat do 31. března 2011 na číslo: 900 77 03.
Pokud by tato zpráva nebyla odeslána a potvrzena, zkuste to později, nebo volejte svému operátorovi, který může zprávy začínající čílem 9 blokovat, aby vám je odblokoval. Poproste své přátele, známé i příbuzné. Cena SMS 3,- Kč.

Bližší údaje o soutěži: www.kr-jihomoravsky.cz a zde.

Srdečně děkujeme.

Publikováno: 7. březen 2011

 • 249. měsíční pouť

249. měsíční pouť 1. Mar. soboty se koná  v sobotu 2. dubna 2011 v 15.00 hod. německá mše svatá, v 17.30 hod. křížová cesta v kostele, v 18.00 hod. poutní mše svatá, kterou celebruje P. Jiří Šindelář, redemptorista z Tasovic.

Publikováno: 12. březen 2011

 • Připravujeme

250. měsíční pouť, která se bude konat v sobotu 7. května 2011 v 18.00 hod. na poutním místě v Hlubokých Mašůvkách

Publikováno: 12. březen 2011

 • Vánoční svátky v poutním kostele v Hl. Mašůvkách LP 2010

Svatá zpověď před vánocemi ve středu 22.12.2010 od 16.15 - do 16.55 hod.

Štědrý den - pátek, 24.12.2010

 • od 8.00 hod. je možné si odnést Betlémské světlo z kostela domů
 • 13.45 hod. otevírání Betléma v kostele zpívání koled, poezie, modlitba
 • 23.30 vyhrávání koled před kostelem
 • 24.00 hod. půlnoční mše svatá zpívá smíšený sbor z Mikulovic; po mši svaté průvod s Ježíškem do Lurdské jeskyně

 

Boží hod vánoční - sobota, 25.12.2010

 • 9.30 hod. slavná mše svatá, Te Deum a svátostné požehnání
 • během celého dne otevřen kostel k návštěvě Betléma a modlitbě

 

Svátek sv. Štěpána a Svaté Rodiny - neděle, 26.12.2010

 • 9.30 mše svatá
 • ve 14.00 hod. koledování u Betléma u Lurdské jeskyně , srdečně zveme koledníky, darovníky, děti, mladé i dopělé k pastýřskému ohni a občerstvení


Pátek - p. sv. Silvestra

 • poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží požehnání - v 17.00 hod. mše svatá a po ní Te Deum a svátostné požehnání

 

Sobota - Slavnost Matky Boží P.M. - 1.1.2011 - Nový rok

 • 9.30 hod. mše svatá

 

Neděle - 2. Neděle po Narození Páně

 • 9.30 hod.mše svatá - zpívá schola z Jevišovic


246. měsíční pouť k P.M. se koná v sobotu 8.1.2011, v 15.00 hod. německá mše svatá; v 17.00 hod. poutní mše svatá celebruje P. Tomasz Wascinski, redemptorista z Tasovic. Začíná nový cyklus promluv na základní misijní témata.

Svátek Křtu Páně - neděle 9.1.2011

 • 16.00 hod. vánoční koncert v kostele zpívá sbor z Radkovic

Publikováno: 9. prosinec 2010

 • Hlavní pouť v Hl. Mašůvkách LP 2010

Program hlavní pouti:

Sobota 3. července:

 • 16.00 pěší pouť od kostela v Příměticích (vede Orel)
 • 15.00 mše svatá v německém jazyce v kostele
 • 16.00 křížová cesta v kostele
 • 16.30 procesí od rybníka v Hl. Mašůvkách
 • 17.00 přivítání poutníků, mariánská pobožnost
 • 18.00 modltiba růžence před kostelem
 • 19.00 mše svatá před kostelem P: marián Kosík, opat novoříšský, světelný průvod na Kalvárii (svíce s sebou), adorace v Lurdské jeskyni

Neděle 4. července:

 • 6.00 mše svatá v kostele - P. Miloslav Čamek, farář
 • 7.30 mše svatá v kostele - P. Jimdřích Bartoš, děkan
 • 8.30 růženec v Lurdské jeskyni
 • 9.00 mše svatá v Lurdské jeskyni - P Jan Bezděk, z Brna
 • 10.30 mše svatá v Lurdské jeskyni - P. Josef Hudec, probošt
 • 12.00 varhanní koncert v kostele
 • 13.00 křížová cesta na Kalvárii
 • 14.00 svátostné požehnání v kostele, rozloučení s poutníky

Příležitost ke sv. zpovědi po oba dny.
Autobus pojede v sobotu ze Znojma - Vídeňská u mostu v 17.00 hod., lázně v 17.00 hod., Přímětická 17.05 hod., Přímětice v 17.10 hod.Zpět po skončení celé večerní pobožnosti.

Publikováno: 17. červen 2010

Předch. 1 ... 10 11 12 13 14 ... 16 Další