Aktuálně

  • Zprávy na březen 2016

Slavnost sv. Josefa – 19.3. - v Únanově mše sv. v 8.00 h., v Hl. Mašůvkách v 9.30 hod. Ve Znojmě v 8.00 h u sv. Jana Křtitele, v 18.00 u sv. Kříže

Setkání mládeže s o. biskupem v Brně – 19. 3. Autobus ze Znojma pojede v 6.45 od Lázní, v 6.55 od hotelu „N“ v Příměticích. Návrat asi v 17.30 hod.

Křížové cesty na Kalvárii v Hl. Mašůvkách
V neděli 13. 3. a 20. 3., obě začínají ve 14.00 hodin u kostela. Na Velký pátek 25. 3.  – začátek  v 15.00 hodin u kostela.

Křížová cesta z Gránic na Hradiště ve Znojmě
Květná neděle 20. 3. ve 15.00 hod., Velký pátek 25. 3. ve 21.00 hodin.

Květná neděle –  20. března
V Únanově mše sv. v 8.00 hod., v Hl. Mašůvkách v 9.30 hod., začátek u kaple sv. Anny. V Plavči mše sv. v 11.15 hod. Při každé mši sv. žehnání ratolestí. 

 

Příležitost ke sv. zpovědi před Velikonocemi

V Hl. Mašůvkách – středa 16.3.a pátek 18. 3. od 16.00 – 17.00 hodin,
v Únanově – pondělí 14.3. a čtvrtek 17.3.  od 16.00 – 17.00, v neděli 20. března od 16.00 – 18.00 hodin, přijedou cizí zpovědníci.
Ve Znojmě v kostele sv. Kříže – vždy hodinu před večerní mší sv., v pátek od 15,00 h., 21.-23. března od 16.00 hodin.

 

Velikonoční svátky

Zelený čtvrtek – 24. března
Hl. Mašůvky mše sv. v 16.30 hod. společně s hrkači, ve 20.00 hod. adorace v Getsemanech. Únanov mše sv. v 18.00 hod. společně s hrkači, po mši sv. krátká společná adorace v Getsemanech.
Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 16.00 hod., u sv. Kříže v 18.00 hod. Adorace do 22.00 hod.

Velký pátek – 25. března – den přísného postu.
Hl. Mašůvky – od 8.00 - 16.30 hod. adorace v Getsemanech. V 15.00 hod. křížová cesta na Kalvárii. Velkopáteční obřady v 16.30 hodin,
Únanov – adorace v Getsemanech od 8.00 – 17.30 hod., v 17.30 hod. křížová  cesta, velkopáteční obřady v 18.00 hodin.
Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 16.00 h, u sv. Kříže v 18.00 hod. 

Bílá sobota – 26. března
Hl. Mašůvky - adorace v Getsemanech od 8.00-16.00 hod., Velikonoční vigilie v 18.00 hodinV Únanově – adorace v Getsemanech od 8.00 – 19.30 hod., v 19.30 křížová cesta,Velikonoční vigilie ve 20.00 hodin.
Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 18.00 h, u sv. Kříže v 20.00 hod.

Boží Hod Velikonoční – neděle 27. března – ZAČÍNÁ LETNÍ ČAS
Únanov – mše sv. v 8.00 hod. Ve 14.30 hod. Te Deum. Hl. Mašůvky – mše sv. 9.30 a Te Deum. Plaveč – 11.15 hod. Při každé mši sv. bude žehnání pokrmů. 

Pondělí Velikonoční – 8. března
Únanov – mše sv. v 8.00 hodin, Hl. Mašůvky – mše sv. v 9.30 hodin.

 

309. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 2. 4. 2016
V 15.00 hod. německá mše svatá; v 17.00 hod.celebruje P. Zdeněk Fučík z farnosti Protivanov.

Publikováno: 17. březen 2016

  • 300. měsíční pouť 1. soboty

(Plakátek lze po kliknutí zvětšit)

Publikováno: 16. červen 2015

  • Farní dopis č. 141 - červen 2015

Ke stažení v sekci Farní dopisy

Publikováno: 16. červen 2015

  • Zprávy na duben 2015

297. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 28. března 2015

V 15.00 hod. německá mše svatá; 16.30 novokněžské požehnání, v 17.00 hod.  poutní mše svatá, kterou celebruje P. Jaroslav Sojka, novokněz z Hodonína.

 

Křížová cesta z Gránic na Hradiště ve Znojmě

Květná neděle 29. března ve 15.00 hod., Velký pátek 3. dubna ve 21.00 hodin.

 

Květná neděle –  29. března

V Únanově mše sv. v 8.00 hod., v Hl. Mašůvkách v 9.30 hod., začátek z kaple sv. Anny. V Plavči mše sv. v 11.15 hod. Při každé mši sv. žehnání ratolestí.

 

Příležitost ke sv. zpovědi před Velikonocemi

V Hl. Mašůvkách – pátek 27. března od 16.00 – 17.00 hodin, v Únanově v neděli 29. března od 16.00 – 18.00 hodin, přijedou cizí zpovědníci.

Ve Znojmě od 23. 3. -1. 4. vždy 1 hodinu před večerní mší sv. u sv. Kříže.

 

Velikonoční svátky

Zelený čtvrtek – 2. dubna

V 9.00 missa chrismatis Brno-katedrála.

Hl. Mašůvky mše sv. v 16.30 hod. společně s hrkači, ve 20.00 hod. adorace v Getsemanech. Únanov mše sv. v 18.00 hod. společně s hrkači, po mši sv. krátká společná adorace v Getsemanech.

Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 16.00 hod., u sv. Kříže v 18.00 hod.

 

Velký pátek – 3. dubna – den přísného postu.

Hl. Mašůvky – od 8.00 - 16.30 hod. adorace v Getsemanech. V 15.00 hod. křížová cesta na Kalvárii. Velkopáteční obřady v 16.30 hodin,

Únanov – adorace v Getsemanech od 8.00 – 17.30 hod., v 17.30 hod. křížová  cesta, velkopáteční obřady v 18.00 hodin.

Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 16.00 hod., u sv. Kříže v 18.00 hod. 

 

Bílá sobota – 4. dubna

Hl. Mašůvky - adorace v Getsemanech od 8.00-16.00 hod., Velikonoční vigilie v 18.00 hodin, V Únanově – adorace v Getsemanech od 8.00 – 19.30 hod., v 19.30 křížová cesta, Velikonoční vigilie ve 20.00 hodin.

Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 18.00 hod., u sv. Kříže v 20.00 hod.

 

Boží Hod Velikonoční – neděle 5. dubna

Únanov – mše sv. v 8.00 hod. Ve 14.30 hod. Te Deum. Hl. Mašůvky – mše sv. 9.30 a Te Deum. Plaveč – 11.15 hod. Při každé mši sv. bude žehnání pokrmů.

 

Pondělí Velikonoční – 6. dubna

Únanov – mše sv. v 8.00 hodin, Hl. Mašůvky – mše sv. v 9.30 hodin.

 

298. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 2. 5. 2015

V 15.00 hod. německá mše svatá; v 17.30 májová pobožnost, v 18.00 hod. mše sv. - celebruje P. Pavel Merta, farář v Miroslavi.

 

Více v dubnovém farním dopise.

Publikováno: 31. březen 2015

  • Zprávy na Vánoce 2014

Zpovídání před Vánocemi

V Hl. Mašůvkách – ve středu 17.12. od 16.00-17.00 hodin a v pátek 19. 12. od 16.00-17.00 hodin. V Únanově v pondělí 15. 12. od 16.00-17.00 hodin, ve čtvrtek 18. 12. od 16.00-17.00 hodin a v neděli 21.12. od 16.00-18.00 hodin, přijedou cizí zpovědníci.

Mimořádná příležitost ke sv. zpovědi ve Znojmě

u sv. Kříže od 15.-20. 12. a 22.12. vždy od 16.00 -18.00 hod.  a 21.12. u sv. Michala 16.00-18.00 hod.

 

VÁNOČNÍ SVÁTKY  LP 2014

Štědrý den – 24.12. 2014

Hl. Mašůvky – Betlémské světlood 8.00 hodin je možné si odnést v kostele v Hl. Mašůvkách, 

21.00 hodin půlnoční mše svatá v Únanově, 24.00 hod. půlnoční mše svatá v Hl. Mašůvkách, po mši svaté průvod s Ježíškem do Lurdské jeskyně, kde na něj čekají jesličky.  Muzikanti zahrají ve 23.30 před kostelem, při mši svaté a potom u jeskyně.

 

Boží hod vánoční – 25. 12. 2014 – 8.00  hodin mše svatá v Únanově, 9.30 hodin mše svatá v Hl. Mašůvkách, 11.15 hodin   mše svatá v Plavči.

 

Svátek sv. Štěpána – 26. 12. 2014 – v 8.00 hodin mše svatá v Únanově, 9.30 hodin mše svatá Hl. Mašůvkách. KOLEDOVÁNÍ  U  BETLÉMA  V HL. MAŠŮVKÁCH ve 14.00 hodin, zveme koledníky mladé i dospělé. Začneme před kostelem a potom se půjdeme poklonit Jezulátku v Lurdské jeskyni – všichni jsou pozvání k občerstvení a zahřátí k pastýřskému ohni.

 

Svátek sv. Rodiny – 28. 12. 2014

Mše sv. Únanov 8.00 hodin, Hl. Mašůvky 9.30 hodin.

 

Vánoční koncert – neděle 28. 12. 2014

Bude v Únanově v neděli 28. 12. 2014 v 15.00 hodin v kostele sv. Prokopa. Hraje a zpívá rodina Vejmelkova z Krahulčí u Telče.

 

Silvestr – 31.12. 2014 – konec občanského roku – poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží požehnání – v 15.00 hodin mše sv. v Únanově,  v 17.00 hodin mše svatá v Hl. Mašůvkách – po každé mši sv. TE DEUM.

 

Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. 1. 2015

Mše sv. Únanov 8.00 hodin, Hl. Mašůvky 9.30 hodin, Plaveč 11.15 hodin.

 

294. měsíční pouť 1. soboty se koná 3. 1. 2015

V 15.00 hod. německá mše svatá; 16.30 novokněžské požehnání; v 17.00 hod. mši svatou celebruje P. Václav Hejč, novokněz působící v Brně – Petrov.

 

Více v aktuálním farním dopise č. 135

Publikováno: 15. prosinec 2014

  • Pouť do Medjugorje - Silvestr a Nový rok - 27. 12. 2014 - 3. 1. 2015

Srdečně zvou sestry sv. Hedviky z Břežan a p. Jan Němec.

Hlavní náklady: doprava celkem – 2100 Kč, ubytování + topení a polopenze 22 euro za den.

Přihlašovat se je třeba už v listopadu, v případě nenaplněné kapacity autobusu i v prosinci.

Nástupní místa: Letovice, Brno, Břežany a Zlín. 

Kontakty:
Sestra Damiána Juráková ---
terezie.jurakova@email.cz ..... +420 732 865 852
Jan Němec --- nemecjan3@seznam.cz ........ +420 731 604 178

Více informací o pouti na těchto kontaktech nebo na www.medju.blog.cz

Publikováno: 10. listopad 2014

1 2 3 ... 14 Další